google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0 google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0
top of page
Logo_barva_obrys-03.png

NAŠE PUBLIKACE

TIŠTENÁ ROČENKA S "BEST OF" E-ČASOPISU

ODBORNÉ KNIHY

PRŮZKUMY

PROČ VYDÁVÁME PUBLIKACE PRÁVĚ MY?

Všimli jste si, kolik novinek vychází ročně k tématu firemního vzdělávání?

Správně, v češtině žádné! Rozhodli jsme se proto reagovat na poptávku po rozvoji lektorů, trenérů, metodiků či manažerů vzdělávání a hlavně L&D manažerů a specialistů vzdělávání a rozvoje ve firmách, podnicích či úřadech.

 

Od roku 2021 jsme začali vydávat tištěné ročenky s výběrem "best of" e-časopisu Firemní vzdělávání s bonusovými materiály.

 

A od roku 2023 proto vydáváme odborné knihy a budeme se se snažit vydat alespoň jednu knihu ročně.

Věříme, že vás naše nabídka zaujme.

PRŮZKUM L&D V ORGANIZACÍCH 2024

Firemní vzdělávání s.r.o. připravilo a ve spolupráci s experty realizovalo v lednu a únoru 2024 první šetření L&D v organizacích. 

Sběr dat proběhl prostřednictvím online dotazníku, který byl rozdělen na dvě části podle cílové skupiny. Jeden okruh otázek cílil na zadavatele vzdělávání, tedy L&D manažery/specialisty a podobné pozice zabývající se rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v organizacích z České a Slovenské republiky. Druhý okruh otázek se věnoval dodavatelům vzdělávání, tedy zástupcům vzdělávacích institucí, ale i lektorům a podobným pozicím, které přímo vzdělávají dospělé. 

Předmětem závěrečné zprávy je vyhodnocení prvního okruhu respondentů, kterých odpovědělo 197, z toho 19 % organizací do 200 zaměstnanců, 27 % s 200 až 499 zaměstnanců a 54 % s 500 a více zaměstnanci. Pro účely této zprávy jsme rozdělili respondenty na dvě kategorie: do 499 zaměstnanců (46 %) a s 500 a více zaměstnanci (54 %). První kategorii nazýváme souhrnně „menší organizace“ a druhou pak „větší organizace“. Podobně jsme spojili respondenty ze Slovenska (23) do jedné kategorie s respondenty z Česka (172), celkem tedy soubor činil 197 respondentů.

Vyhodnocení druhého okruhu respondentů (dodavatelé vzdělávání) je interní a poslouží pro vnitřní potřeby Firemního vzdělávání.

S ohledem na způsob sběru dat je nutné zmínit, že výsledky mohly být ovlivněny tím,

že se jednalo primárně o respondenty – čtenáře e-časopisu Firemní vzdělávání nebo

aktivní sledující na sociálních sítích. Jde tedy nejspíše o respondenty s obecně pozi-

tivnějším a aktivnějším vztahem ke vzdělávání, směřujícím k jeho podpoře. Výsledky

našeho průzkumu se tak nemusí přesně shodovat s přístupem všech organizací

v Česku a na Slovensku.

Pro širší tematické zaměření a také možnost srovnání jsme aktuální data doplnili 

o dva další zdroje, které se zaměřují (také) na rozvoj a vzdělávání v organizacích.

Jde o šetření vzdělávací platformy Seduo z podzimu 2022 a dlouhodobý reprezenta-

tivní průzkum spokojenosti a motivace zaměstnanců v ČR – Alma Career JobsIndex

(+ článek), z něhož jsme použili data z poslední dostupné vlny měření z podzimu 2023.

FV - Závěrečná zpráva průzkumu L&D 2024 - Obálka.jpg

LEKTORSKÉ METAFORY

V pořadí druhá kniha Firemního vzdělávání je neotřelým pohledem na lektorskou činnost kombinující psychologii, andragogiku a umění vyprávění. Autor Jan Gruber, lektor a psycholog, prostřednictvím metafor inspiruje zkušené lektory k zastavení a zamyšlení nad novými možnostmi učení druhých, začátečníkům pak nabízí řadu cenných zkušeností a nápadů "jak na to". Systematicky a v jasných příkladech.

 

Knihu doporučujeme každému, kdo hledá způsoby, jak oživit svou výuku a více ji zaměřit na potřeby a očekávání dospělých účastníků dnešní doby.

 

​Na 104 stranách kniha zpracovává následující oblasti:

 • Metafora úvodem: Potrava pro psychiku, výživa pro mozek 

 • O přístupu k výuce aneb Jak se k tomu postavit 

 • O konstrukci kurzu a jeho vývoji v čase aneb Jak to celé poskládat

 • Komunikace na kurzu aneb Jak mluvit, kdy a s kým 

 • Principy lektorování aneb Jak to vlastně funguje 

 • Motivace, motivace... aneb Aby se účastnici vzdělávat chtěli

 • Po kurzu... aneb Byli jsme v lektorování úspěšní?

 • Vývar na závěr 

 • Literatura 

 • Slovníček pojmů v kontextu lektorských dovedností

Obálka + Novinka.png

LEKTORSKÉ MINIMUM

První knihou Firemního vzdělávání je praktická příručka pro lektory prezenční výuky s názvem Lektorské minimum. Autorkou je známá lektorka, odbornice na didaktiku dospělých a lektorské dovednosti a také členka redakční rady našeho časopisu, Mirka Dvořáková.

Autorka téměř rok dávala dohromady vše, co by měl lektor či trenér vzdělávání dospělých znát pro přípravu a realizaci kvalitní vzdělávací akce. A je jedno, zda učí interně ve firmách,

nebo se pohybuje na volné noze.

Pro svou knihu zvolila tzv. dramaturgický přístup, na vzdělávání tedy pohlíží

jako na divadelní představení.

Na 124 stranách v 5 klíčových kapitolách zpracovává témata:

 • Lektor

 • "V zákulisí" aneb Příprava lektora na výuku

 • "Na jevišti" aneb Lektor ve výuce

 • Komunikace

 • Tělo a duše aneb Psychohygiena

_edited.png

TIŠTĚNÁ ROČENKA

Nejméně poslední dva roky jsou ve znamení online a mnoho z nás je již online prostředí přesyceno. V týmu jsme proto vyslyšeli hlasy preferující tištěný časopis a vytvořili ročenku toho nejlepšího za uplynulý rok spolu s několika bonusy.

Nejde o další časopis, ale o speciální formát pro L&D a "vzdělávací" fajnšmekry. Mnozí čtenáři se totiž k řadě článků kvůli svému vytížení nedostali. Ale i ti, kdo čtou každé číslo, možná uvítají možnost si klíčová témata a osobnosti připomenout.

​Řada z našich čtenářů také preferuje "klasický" časopis, který si může vzít s sebou na cesty, do kabelky nebo třeba do postele před spaním. ;) Postupně si tak můžete ve své knihovně vytvořit novou řadu Firemního vzdělávání...​

FV Ročenka 2023 Obálka 1.jpg
_edited.png
Obr02.png
Obr01.png
Metafory
Ročenky
Minimum
Průzkumy
bottom of page
google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0