google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0 google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0
top of page

Registrace k bezplatnému odběru

Logo_barva_obrys-03.png

Registrací k bezplatnému odběru e-časopisu Firemní vzdělávání na níže uvedeném odkazu vyjadřujete svůj výslovný souhlas s následujícím:

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Firemní vzdělávání, s.r.o., IČ: 17732751 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mailová adresa.

2. E-mail je nutné zpracovat pro účely rozesílky e-časopisu Firemní vzdělávání (ISSN 2533-6479), případně k rozesílce dalších informací týkajících se tohoto e-časopisu a dalších produktů vydavatele časopisu nebo jeho partnerů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete zadáním a potvrzením e-mailu níže svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené na webu www.firemnivzdelavani.eu/kontakt.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- společnost provozující webové stránky Správce,

- společnost provozující e-mailové služby Správce,

- společnost provozující mailingové služby Správce,

- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme za registraci!

bottom of page
google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0