google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0 google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0
top of page
Absolventi holding Diplomy
Logo_barva_obrys-03.png

ZKOUŠKY
Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Od roku 2023 jsme se stali autorizovanou osobou pro zkoušky z profesních kvalifikací Lektor/lektorka dalšího vzdělávání a Manažer/manažerka dalšího vzdělávání.

Opravňuje nás to zkoušet v rámci Národní soustavy kvalifikací a vydávat osvědčení o profesních kvalifikacích podle zákona 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Lektor/lektorka
dalšího vzdělávání

Zkouška pro zájemce, kteří prokáží orientaci v legislativě a systému dalšího vzdělávání, schopnost spolupráce s klienty při přípravě vzdělávacích akcí, dále tvořit vzdělávací akce a jejich obsah, didaktické materiály, vést prezenční i online výuku pro dospělé. A také ověřit a vyhodnotit dosažené kompetence účastníků a reflektovat vlastní práci.

Zkouška je před komisí složenou ze dvou osob a trvá 4–5 hodin.

Autorizovanými osobami pro zkoušky jsou:

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

PhDr. Mirka Dvořáková, Ph.D.

PhDr. Tomáš Langer

Ing. Jana Puhalová

Cena zkoušky je 7 000 Kč bez DPH.

Podrobnosti o zkoušce naleznete zde.

Lektor knihovny
Mladý účetní

Manažer/manažerka
dalšího vzdělávání

Zkouška pro zájemce, kteří se orientují v řízení činností v instituci dalšího vzdělávání a jejím marketingu, zvládají analyzovat vzdělávací potřeby, projektovat vzdělávací akce, řídit procesy a logistiku distančních forem vzdělávání, provádět evaluaci a hodnocení vzdělávacích akcí.

Zkouška je před komisí složenou ze dvou osob a trvá 2–4 hodiny.

Autorizovanými osobami pro zkoušky jsou:

PhDr. Tomáš Langer

Ing. Jana Puhalová

Mgr. Marek Velas

Cena zkoušky je 5 000 Kč bez DPH.

Podrobnosti o zkoušce naleznete zde.

TERMÍNY ZKOUŠEK

Termíny
Absolventi holding Diplomy

PROČ SE NECHAT VYZKOUŠET?

Zákon ani jiný předpis povinnou kvalifikaci pro lektory ani manažery dalšího vzdělávání neukládá. Může se jimi stát víceméně každý bez ohledu na získanou kvalifikaci, zkušenosti či kvalitu své práce.

Zkouška z profesní kvalifikace nejen nastavuje standard pro tyto profese, ale dává možnost prokázat, že daný standard lektor či manažer splňuje. Tedy prokázat kvalitu své práce.

A to jak pro sebe, tak i pro klienty a budoucí zájemce o jeho služby.

Vždyť kdo by chtěl lektora či manažera, který na sobě stále nepracuje a nezajímá se o svou kvalitu?

Máte jakékoliv dotazy?

Kontaktujte nás na telefonu +420 604 216 788 nebo e-mailu info@firemnivzdelavani.eu.

bottom of page
google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0