PRAKTICKÉ

WORKSHOPY

NA MÍRU PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB

| O WORKSHOPECH

Nabídkou workshopů reagujeme na zájem L&D manažerů, L&D specialistů a personalistů věnujících se vzdělávání a rozvoji zaměstnanců o specifická témata, která potřebují pro svou práci a vlastní rozvoj.

Nabízená témata reflektují aktuální trendy v oboru, jsou prakticky zaměřená a jejich výsledkem je vždy aplikace tématu do vlastní praxe účastníka.

Facilitátory workshopů vybíráme citlivě na základě jejich kvality a dlouhodobé spolupráce s námi. Zařazujeme jen ta jména, která jsou zárukou spokojenosti účastníků.

Workshopy připravujeme na míru zákazníkovi, jeho potřebám a přáním.

Vše zajistíme na klíč, v našich prostorách či u vás.

| TÉMATA

JANA PUHALOVÁ: NASTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CYKLU PODLE POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY

Zrevidujete si a případně zdokonalíte nastavení vzdělávacího cyklu tak, aby vzdělávání bylo efektivní, s kýženým efektem pro cílovou skupinu a konkrétním pozitivním dopadem pro firmu. Vydefinujeme si potřebné informace a procesy, které pomohou
k systematickému vzdělávání.

BRANO FRK: LEARNING DESIGN - JAK NAVRHNOUT SKVĚLÝ WORKSHOP
Naučíte se používat designové metody pro návrh skvělých workshopů, získáte přehled o praktických nástrojích, metodikách a aplikacích pro realizaci workshopů tak, aby bavily Vás i účastníky.

BRANO FRK: LEARNING DESIGN: JAK VYTVOŘIT KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Naučíte se používat designové nástroje a metodiky, které zefektivní proces navrhování a testování vzdělávacích programů. Dozvíte se, jak postupovat při re-designu stávajících kurzů a jak implementovat inovace.

MIRKA DVOŘÁKOVÁ: JAK ZAVÉST NARATIVNÍ PŘÍSTUPY DO FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Na praktickém workshopu se zaměříme na využití příběhů (narací) ve firemním vzdělávání. Společně nalezneme řadu konkrétních aplikací narace pro Vaši firmu. Samozřejmě jen tam, kde to má smysl a přidanou hodnotu.

MIRKA DVOŘÁKOVÁ:
JAK Z(A)JISTIT EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VAŠÍ FIRMĚ?

Workshop se zaměří na otázku efektivity firemního vzdělávání. Vyjasníte si, co znamená efektivita ve vzdělávání, zda, jak a kdy ji můžeme měřit, na čem závisí a jak ji můžete zajistit. Sami si vyzkoušíte nastavit efektivitu pro Vaši firmu.

TOMÁŠ LANGER: ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ
A SUPERVIZE INTERNÍCH LEKTORŮ

Na workshopu se zaměříme na cesty, jak zavést komplexní systém rozvoje interních lektorů postavený na hodnocení a supervizi. Na konci budete nejen vědět, jak na to, ale odejdete
s řadou tipů pro nastavení systému ve Vaší firmě.

TOMÁŠ LANGER: JAK ROZVÍJET INTERNÍ LEKTORY VE VAŠÍ FIRMĚ
Workshop pro ty, kteří vzdělávají prostřednictvím svých interních lektorů. Jak je vzdělávat a rozvíjet? Které možnosti k tomu využít? Díky workshopu si sestavíte vlastní set nástrojů okamžitě aplikovatelných ve vaší firmě.

JIŘÍ BRÉDA: JAK ZAVÉST GAMIFIKACI DO FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Praktický workshop se zaměří na konkrétní programy ve Vaší firmě, které budeme společně „upgradovat“ tak, aby byly pro uživatele přínosné i motivační. Gamifikační prvky konkrétně aplikujeme tak, ať si rovnou odnesete základní design nového vzdělávacího programu.

JAN SLOŽIL:
JAK ZAVÉST ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Říkáte si, že online vzdělávání je sexy? Ale jak do toho? Na workshopu prodiskutujeme přínosy a překážky zavádění online vzdělávání do firem. Definujeme stakeholdery, cílové skupiny a témata pro online vzdělávání. Dozvíte se jaké, nástroje Vám k zavedení pomohou. Vše jasně a prakticky.

JAN SLOŽIL:
JAK NA KVALITNÍ VIDEO A E-LEARNING

Chcete své zaměstnance nebo klienty vzdělávat online, protože jim to umožní větší flexibilitu? Nejste si jistí, zda je e-learning vhodnou formou? Nevíte, jak vytvořit vzdělávací video? Na interaktivním workshopu si sami vytvoříte vzdělávací video a připravíte krátký, ale funkční e-learning.

© Firemní vzdělávání | info@firemnivzdelavani.eu | +420 604 216 788

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook Sociální Icon